КАТЕГОРИИ
Търсене:
село Чавдар
Общинска администрация - приоритетите са реализацията на проекти със средства на националния бюджет и европейските фондове развитие на селското и горското стопанство подобряване на инфраструктурата туризъм привличане на инвестиции. През последните години общината е на едно от първите места в България по показателя \\\"размер на инвестициите на глава от населението\\\".
Посещения: 309


Сватбена агенция подготвя всичко за сватбата ви.
Oрганизация на сватби. Даваме ви висок стандарт на организиране на събития и празненства. Доверете се на опита ни в тази сфера и ни дайте възможност да се погрижим за фотографите, диджеите, украсата и всичко останало.
Посещения: 301


Демократи за силна България - Велико Търново
Официална интернет страница на ДСБ - Велико Търново
Посещения: 299


Каузата на фондация Цветан Цанов е детство без насилие.
Целта е да се предотвратят случаите на агресия между деца. Работи се за изграждане на ценности у децата, самоуважение и толерантност към другите.
Посещения: 290


Събиране на вземания
Зенит - фирма за събиране на задължения.
Посещения: 263


Национална почвена служба
Национална почвена служба (НПС) предлага почвено проучване, картиране и препоръки за високи добиви в земеделието. Идеи за управление на стопанството.
Посещения: 252


Индустриален клъстер Подземна инфраструктура (ИКПИ)
„Индустриален клъстер Подземна инфраструктура” обединява усилията на утвърдени специалисти от сектор инфраструктура, в тяхната работа по опазване и възстановяване на подземната инфраструктура в България. ИКПИ работи за развиване и разширяване прилагането на нови технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната и за динамично й развитие в съответствие с европейските стандарти. Клъстърът подпомага разработването на нови продукти и технологии за подобряването на по
Посещения: 232


Намери български приятели в чужбина
Проект Българската улица е в търсене на улицата на която живеят най-много сънародници извън границите на страната, на която можете да намеритенаши сънародници наблизо.
Посещения: 229


Be Socially Responsible | Социално отговорни кампании
Be Socially Responsible е платформа за социално отговорни инициативи посветени на теми, които те интересуват - еко кампании, подкрепа на хора в неравностойно положение, корпоративна социална отговорност, грижа за животните, доброволчество и много други.
Посещения: 224


Хоспис "Надежда".
Ако имате желание да приемете сътрудничество за отглеждането за възрастните ви роднини, пробвайте с Хоспис "Надежда" !
Посещения: 223


Страница:<< 1 2 3 4 5 >>