КАТЕГОРИИ
Търсене:
село Чавдар
Общинска администрация - приоритетите са реализацията на проекти със средства на националния бюджет и европейските фондове развитие на селското и горското стопанство подобряване на инфраструктурата туризъм привличане на инвестиции. През последните години общината е на едно от първите места в България по показателя \\\"размер на инвестициите на глава от населението\\\".
Посещения: 1516


Цайтгайст България
Движението Цайтгайст не е политическо движение. То не признава нации, правителства, раси, алчност и класи.Движението е относно осъзнаване, свързано с постепенния еволюционен прогрес, едновременно личностен, социален, технологичен и духовен.
Посещения: 1501


СФСМВР - Синдикална федерация на служителите в MВР
СФСМВР - Синдикална федерация на служителите в Mинистерство на вътрешните работи.
Посещения: 1488


Княжево
Княжево
Посещения: 1439


Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
Главна стратегическа цел на ОПРСР е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.
Посещения: 1301


За да остане природа в България
Кампания за опазване на защитените зони и територии в България
Посещения: 1210


Институт По Социология
Институт По Социология -„Иван Хаджийски“ страницата на Институт По Социология „Иван Хаджийски“ .ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ И СТРУКТУРИ
Посещения: 1065


Индустриален клъстер Подземна инфраструктура (ИКПИ)
„Индустриален клъстер Подземна инфраструктура” обединява усилията на утвърдени специалисти от сектор инфраструктура, в тяхната работа по опазване и възстановяване на подземната инфраструктура в България. ИКПИ работи за развиване и разширяване прилагането на нови технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната и за динамично й развитие в съответствие с европейските стандарти. Клъстърът подпомага разработването на нови продукти и технологии за подобряването на по
Посещения: 1046


Kmet INFO - нов политически портал
Kmet INFO - нов политически портал - всичко за кметовете в България
Посещения: 981


Заедно за чиста и подредена София
Заедно за чиста и подредена София Интернет кампания на AM Design, в-к Телеграф и в-к Монитор. Заедно за чиста и подредена София, Днес в Монитор,София,проблеми,чистота,боклук,мърсотия,боклук,кмет,дупки,столична община,софианци,квартали,улици на Софи
Посещения: 970


Страница:<< 1 2 3 4 5 >>